Haberler : Duyurular

Sektörel Haberler

12.06.2017

6111 SGK Teşvik leri Hakkında Kısa  Bilgilendirme

Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı ve dolayısıyla gelir pastasındaki dilimin giderek azaldığı bir dönemde, şirketlerimiz kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için çaba sarf etmekte, yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Asgari ücretle çalışanların maliyetinin 2016 yılında kişi başına yaklaşık 450 TL civarında arttığını ve bundan sonraki artışların bu baz ücretin üzerinden olacağını dikkate aldığımızda işgücüne ve işgücü maliyetlerine yönelik yapılacak çalışma ve çabalar, işverenler için daha da fazla önem kazanmıştır.

Bilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanmaktadırlar. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini  5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödeyebilirler. 6111 SGK teşvik ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz kişilerin %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan vererek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır.

Bu teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de uygulanabilmesidir. Başka bir ifadeyle, örneğin, aylık brüt ücreti 10.000 TL olan bir sigortalının SGK işveren hissesi payı üzerinden hak edilen teşvik tutarı diğer teşviklerde asgari ücret esas alınarak hesaplanırken (Yani, asgari ücret üzerinden sadece 255 TL teşvik desteği sağlanmaktadır) 6111 teşvik uygulamasında 10.000 TL baz alınarak kullanılmakta (Yani, 10.000 TL üzerinden toplam 1.550 TL gibi çok avantajlı bir teşvik desteği sağlanmaktadır) firmalara önemli avantaj sağlamaktadır.  Ayrıca, meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.

01.03.2011 tarihinden sonra işe başlayan sigortalılar için geçerli olan bu teşviğin uygulama süresi 31.12.2020 yılına kadar uzatılmıştır. Teşvikten yararlanacak çalışanlar 6 ay ile 54 ay aralığında bu teşvikten fayda sağlayabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarda bile en fazla asgari ücret seviyesinde SGK teşvik lerinden fayda sağlandığı dikkate alındığında 6111 sayılı kanun kapsamındaki teşvik uygulamasının işverenlere sağladığı fayda çok daha net görülebilmektedir.

İşverenler, Önünüze Gelen Her SGK Tahakkuk Fişini  Ödemeden Önce Lütfen Sorgulayınız!

SGK Prim Teşviklerinden Hiç Faydalanmıyor veya Eksik Faydalanıyor Olabilirsiniz

6111 SGK prim teşvikleri başta olmak üzere 687 sayılı KHK ile sağlanan istihdam teşvikleri ve diğer SGK teşviklerinden maksimum düzeyde fayda sağlamanızı ve dolayısıyla personel maliyetlerinizi düşürmeyi ve size rekabet avantajı kazandırmayı teklif ediyoruz.

“Bizim şirketimiz SGK teşvik lerinden zaten faydalanıyor” demeden önce söyleyeceklerimize lütfen kulak veriniz.

İhtiyaçlarınızı İyi Biliyoruz: Birlikte Çözüm Üretebiliriz

İşverenlerin, bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeni ile SGK teşviklerinden yeterince faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.

6111 teşvik uygulaması kapsamında bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve gözlemler sonucunda elde ettiğimiz tecrübe ve birikime dayanarak teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmemek ve teşviklerden kayıp vermeden yararlanmak için dikkat edilmesi gereken hususların tamamını içeren bir yazılım geliştirdik.

Bilgi Birikimimiz, Tecrübemiz ve Geliştirdiğimiz Yazılım Sayesinde Şirketlerimize Önemli Rekabet Avantajı Kazandırdık

Teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütüyoruz.