Yasal Mali Tablo Denetimler

Yasal Mali Tablo Denetimler

Yasal Mali Tablo Denetimleri, mali tablo kullanıcılarına ilgili düzenlemeler ve muhasebe standartları çerçevesinde makul bir güvence sağlamaktadır. Denetim esnasında, denetlenen işletme yönetimiyle elde ettiği bulguları ve gözlemleri paylaşarak Şirket'in performansını iyileştirmesinde katkıda bulunmayı amaçlar. Firma bünyesinde çalışan profesyoneller, spesifik sektörlere ilişkin uzmanlık sahibi olmuşlardır. Denetime başlamadan önce denetim ekiplerimiz işletmeyi ziyaret ederek işletmenin operasyonları, riskleri ve işletme ile en uyumlu çalışma yöntemleri konusunda bilgi edinmeyi amaçlarlar.
 
Kullandığımız denetim metodolojimiz sektördeki en iyi uygulamalar baz alınarak ve kamu faydası göz önünde tutularak dizayn edilmektedir. Uluslararası ve yerel kurallar çerçevesinde denetim ekiplerimiz işletmenize en uygun denetim yaklaşımını belirleyerek gerekli metodları işletmeye artı bir iş yükü getirmeyecek şekilde uygulamaya özen gösterirler.