Şirket Denetimleri

Şirket Denetimleri

Uluslararası aktif gruplara ve halka açık şirketlere Uluslararası Denetim Standartları ("ISA") ve aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanmış olan Türkiye Denetim Standartları'nı göz önünde bulundurarak denetim hizmeti sağlamaktadır.
 
Uluslararası denetim şirketleri forumlarına üye olup, Uluslararası Kalite Kontrol Standatları'na uygun bir şekilde KGK tarafından yayınlanmış kalite kontrol standartlarını uygular. Periyodik olarak tarafımızdan kalite kontrol denetimlerine tabi tutulmaktadır. Uluslararası Denetim Standatları'na uygun olarak hazırlanmış politikalar ve metodolojileri kullanır.
 
Küresel olarak denetim takımlarımız, görevi en üst düzeyde hizmet kalitesini sağlamak olan global takım yöneticileri tarafından koordine edilir ve yönlendirilir.