Tam Tasdik hizmeti

Tam Tasdik hizmeti

Gerçek işletmelerinin veya Tüzel kişi işletmelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartları ile denetim standartlarına uygunluğunun, gelir vergisi veya kurumlar vergisi, geçici vergi, kar dağıtım stopajı ve ödemekle yükümlü bulunan diğer vergilerin, vergi mevzuatının belirlediği şekilde tam ve doğru hesaplanarak zamanında ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesidir.
 
Tasdik hizmeti, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmanın yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir.