KDV İadesi Tasdik Hizmetleri

KDV İadesi Tasdik Hizmetleri

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
11. maddesinde yer alan mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı,
 
13. maddesinde yer alan deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, ulusal güvenlik amaçlı teslimler,
 
14. maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler ile
 
Diğer iadelere yönelik YMM tasdik raporu düzenlenmesi
KDV iadesi ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmesi