Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Uyuşmazlıkları

Türk Vergi Sistemi'nin karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuda uygulama birliği bulunmaması mükellefler tarafından anlaşılmasını zorlaştırmakta ve vergi idaresi ile mükellef arasında ihtilaflara ve tereddütlere neden olmaktadır.
 
Ortaya çıkan ihtilafların çözümlenmesi uzlaşma ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Bu sürecin mükellef lehine sonuçlanması açısından uzman kişiler tarafından yürütülmesi önem taşımaktadır.
 
Uyuşmazlık konusu olaylarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları, dava açma dilekçeleri, gerekli başvuruların yapılması ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.
 
Vergi incelemelerinde danışmanlık hizmetleri,
 
Vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki açıdan değerlendirmesi,
 
Uzlaşma komisyonu başvuru dilekçelerinin hazırlanması,
 
Uzlaşma sürecinde danışmanlık hizmeti,
 
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti,
 
Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, verilen görüşlerin değerlendirilmesine yönelik hizmet,
İhtirazi Kayıtla Beyan yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti