Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

- Birleşme ve satın almalarda ortaya çıkabilecek risk ve fırsatların analizi,
- İşlemler süresince karşılaşılacak yasal ve uygulama güçlüklerinin tespiti ve sürecin başarı ile tamamlanması için gerekli önerilerin oluşturulması,
- Birleşme ve satın alma sonucunda oluşacak ilave değerin tespiti ve şirket değerinin geliştirilmesi için öneriler oluşturulması,
- Birleşme ve satın alma sonrası uyumlaştırma ve yeniden yapılanma aşamalarında danışmanlık.