Defter tutma ve Destek Hizmetleri

Defter tutma ve Destek Hizmetleri

- Türk Mevzuatına uygun olarak defter tutulması,
- Muhasebe kayıtlarının dönemsel kontrolü,
- Muhasebe alt yapısının incelenerek, daha etkin sistemlerin oluşturulması,
- Muhasebe el kitaplarının hazırlanması.